Driving range

Träna regelbundet

Att göra träning till en vana är avgörande för att uppnå goda resultat. Att regelbundet ägna en kvart om dagen åt träning är ett bättre än att träna intensivt under två timmar var fjortonde dag. Hellre lite och ofta än mycket och sällan.

Träna på Ystad GK

FÖR ATT TRÄNA BEHÖVS ANTINGEN ETT BETAL-/KREDITKORT ELLER ETT YGK RANGEKORT.
YGK RANGEKORT KÖPS I SHOPEN.

Möjligheten att betala med kontanter/mynt är helt borttagen. Således finns inga kontanter i automaten!

SÅ HÄR BETALAR DU:

BETAL-/KREDITKORT. Erhåller 30 bollar för 25:-. Beloppet dras direkt på kortet.

YGK RANGEKORT (Påfyllning och försäljning av YGK rangekort sker i shopen)

  • Man väljer mellan liten, mellan eller stor
  • Liten 25 bollar- 20 kr
  • Mellan 40 bollar – 30 kr
  • Stor 60 bollar – 40 kr
  • Du laddar ditt kort i shopen, sörre summa ger mer bonus.

Det tillkommer en engångskostnad för rangekortet på 50:-

  • Ställ tillbaka hinken och snygga till den plats ni tränade från.
  • Att plocka bollar på rangen när bollmaskinen är ur funktion är att betraktas som stöld.

Ystad GK önskar Er trevlig träning