Driving range - PQ Ystad

Träna på Ystad GK

Välkommen att träna på Ystad GK

FÖR ATT TRÄNA BEHÖVS ANTINGEN ETT BETAL-/KREDITKORT ELLER ETT YGK RANGEKORT.
YGK RANGEKORT KÖPS I SHOPEN.

Möjligheten att betala med kontanter/mynt är helt borttagen. Således finns inga kontanter i automaten!

SÅ HÄR BETALAR DU:

BETAL-/KREDITKORT. Erhåller 34 bollar för 25:-. Beloppet dras direkt på kortet.

YGK RANGEKORT (Påfyllning och försäljning av YGK rangekort sker i shopen)

  • Man väljer mellan liten, mellan eller stor
  • Liten 30 bollar- 20 kr
  • Mellan 45 bollar – 30 kr
  • Stor 60 bollar – 40 kr
  • Du laddar ditt kort i shopen, sörre summa ger mer bonus.

Det tillkommer en engångskostnad för rangekortet på 50:-

  • Ställ tillbaka hinken och snygga till den plats ni tränade från.
  • Att plocka bollar på rangen när bollmaskinen är ur funktion är att betraktas som stöld.

Ystad GK önskar Er trevlig träning